Правила

I. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания „Градски шедьоври с Cif“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (12.03 – 23.04.2018 г. включително) на сайта на кампанията: www.cifcleans.bg

2. Период на промоционалната кампания:

 1. Промоционалната кампания „Градски шедьоври с Cif“ стартира на 12 март 2018 г. и продължава до 23 април 2018 г. включително.
 2. В случай, че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.cifcleans.bg.
 3. След приключване на „Кампанията” Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II. Правила за участие:

3. Право и място на участие:

 1. В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.
 2. В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
 3. Кампанията се провежда на официалния сайт на кампанията www.cifcleans.bg.
 4. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

4. Участващи :

(1) Участието в Кампанията за голямата награда и за седмичните награди не е обвързано с покупка.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в чл. 3 от настоящия Правилник, има право да участва и да спечели награда, предоставяна в Кампанията, в случай че е осъществил необходимата регистрация съгласно раздел 5 „Механизъм”, съответно е гласувал за локация, която да бъде трансформирана, чрез бутона „Качи снимка“. Всеки участник по желание може да сподели във Facebook каузата, но това не е задължително условие за участие за наградите.

(3) С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията.

(4) Всеки участник може да спечели само една седмична и само една голяма награда в Кампанията.

5. Механизъм:

(1) Официалната страница на Кампанията е www.cifcleans.bg.

Спечелването на големите награди в Кампанията „Градски шедьоври с Cif“ не е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградите, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

(2.1) Да посети www.cifcleans.bg, да се съгласи, че приема Официалните правила на играта и да се регистрира чрез Име, Фамилия, e-mail и телефон за връзка. Участник може да участва в Кампанията само с един потребителски профил.

(2.2) Да гласува за локацията, която иска да бъде трансформирана от Организаторите, чрез натискане на бутона „Гласувай“, или да предложи локация, която да бъде трансформирана от Организаторите, качвайки снимка, чрез бутона „Качи снимка“. Всеки участник ще може да гласува само три пъти и да предложи само три локации. Гласовете са видими в реално време.

(2.3) Ако участникът избере да качи снимка, той трябва да го направи през бутона „Качи снимка“.

(2.4) Когато участникът качи своята снимка, трябва да се изчака потвърждение от администратора на страницата, че снимката отговаря на правилата на конкурса (посочени по-долу в т.(3)).

(2.5) След одобрение от администратора на страницата, снимката трябва да бъде одобрена за трансформация на локацията от жури (Творческият екип на Cif), което да реши дали локацията отговаря на следните изисквания – да не бъде частна собственост, да е целесъобразна и реализуема в рамките на проектите за трансформация.

(2.6) След одобрение от администратора и журито, снимката ще бъде качена в секция „Локации“.

(3) Качените снимки трябва да отговарят на следните правила:

(3.1) Трябва да са авторски, като автентичността ще бъде проверявана от Организаторите само на снимките, които са изтеглени като печеливши. За база, на която ще се определя автентичността на снимката, ще се счита фактът, че тя не присъства в интернет пространството, с изключение на Facebook.com. Ако се установи, че печелившата снимка е качена на други сайтове (с изключение на facebook.com), то тя ще бъде обявена за невалидна.

(3.2) Трябва да са реални, без текстове, лога.

(3.3) Форматът на снимките трябва да бъде jpg или png.

(3.4) Размерът на една снимка трябва да бъде максимум 10 MB.

(3.5) Размерът на снимките трябва да бъдат най-малко 620x390 пиксела.

(3.6) Не се допускат до участие и представените снимки се дисквалифицират от настоящата Кампания, в случай че съдържанието на снимките:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на „Юниливър България“ ЕООД или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Всяка качена снимка ще бъде одобрявана от администратор. Качените снимки от даден потребител ще бъдат обработени и одобрени/отхвърлени в рамките на 48 часа след качването им. Ако дадена снимка не отговаря пълно или частично на някое от условията по-горе, то Организаторите си запазват правото да не я публикуват. Организаторът ще преценява съдържанието на снимките спрямо горните изискванията и няма да дава детайли защо дадена снимка не е одобрена.

Веднъж качени, снимките не могат да бъдат изтрити или модифицирани. Участващите лица могат да качват до три снимки в рамките на кампанията.

Един участник, гласувал или предложил локация, може да получи само една седмична и само една голяма награда в рамките на Кампанията.

С качването на снимката участникът заявява, че той/тя притежава авторските права върху снимката и дава съгласието си нейното ползване от Юниливър България ЕООД без да претендира възнаграждение, отстъпвайки по този начин авторските права за използване на снимката на www.cifcleans.bg.

(4) При осъществяване на предвиденото в т.(2) и т.(3) и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на една от седмичните и една от големите награди.

(5) Един ден след изтичане промоционалния период на Кампанията, на www.cifcleans.bg ще бъдат обявени 3-те (трите) локации, които са събрали най-голям брой гласове по време на Кампанията.

Те ще бъдат почистени и разкрасени, за да се превърнат в своеобразни градски шедьоври с Cif.

6. Седмични награди:

- общо 300 (триста) броя комплекта различни продукти от портфолиото на Unilever

- общо 30 (тридесет) броя раници Dakine

7. Голяма награда: 3 (три) уикенда за двама на територията на Република България

Голямата награда може да се ползва под формата на подаръчен ваучер, валиден за туристически услуги от Rozzi Travel на територията на Република България, или за конкретната оферта по-долу:

Уикенд в Панагюрище

Наградата включва:

- 2 нощувки в хотел „Каменград“, 4*

- 2 закуски, 2 вечери

- ползване на вътрешен басейн и термална зона (закрит и открит басейн с минерална вода, финландска сауна, инфрачервена сауна, билкова сауна, парна баня, лакониум, джакузи, пътека на Кнайп, контрастни душове)

Наградите ще бъдат доставени до печелившите за сметка на Организаторите.

8. Теглене на наградите:

(1) Теглене на седмичните награди:

Тегленето на седмичните награди ще се извърши по следния график:

 • На 19.03.2018 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) раници.
 • На 26.03.2018 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) раници.
 • На 02.04.2018 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) раници.
 • На 09.04.2018 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) раници.
 • На 16.04.2018 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) раници.
 • На 23.04.2018 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) раници.

За всяко от седмичните тегления ще бъдат изтеглени и по 5 (пет) резервни участници.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта www.cifcleans.bg най-късно 1 (един) ден след изтеглянето на победителите.

Организаторите ще се свържат с печелившите в рамките на 5 работни дни – по e-mail адреса на всеки от печелившите участници, с който те са се регистрирали в играта.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

(2) Теглене на голямата награда:

В края на кампанията, на дата 23.04.2018 г., от базата данни с всички участници, ще бъдат изтеглени 3 (трима) победители и 3 (трима) резервни участници.

Името на победителите ще бъде публикувано на сайта не по-късно от 25.04.2018 г.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

(3) Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00лв (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

9. Получаване на наградите:

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 3 седмици след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията.

Спечелените седмични награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В случай, че печелившият не отговаря на посочените от него координати в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.

III. Правила за промоция в търговската мрежа

10. Моментни награди:

10.1. В магазинната мрежа Организаторът провежда промоция с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на един продукт от марката Cif, клиентът получава възможност да участва за спечелването на една от следните награди:

 • продукт Cif
 • микрофибърна кърпа за почистване
 • сгъваема чанта за пазаруване

10.2. Промоцията с моментните награди важи, само когато в търговския обект има хостеса на Cif за периода на Кампанията, като работното време на хостесите ще бъде както следва: в дните от понеделник до петък от 16:00 до 20:00ч, в събота от 10:00 до 14:00ч. В магазини Билла промоцията с моментни награди в съботите ще се провежда от 11:00 до 14:00 и от 15:00 до 18:00.

10.3. След осъществяване на покупка на един продукт с марката Cif, клиентът получава скреч карта, като в случай че скреч картата е печеливша - получава наградата си от хостесата на Cif, намираща се в търговския обект. Печелившият получава наградата, обозначена на скреч картата, единствено веднага след удостоверяването на направена покупка на един продукт от марката Cif.

10.4. В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия, само когато в търговския обект има хостеса на Cif.

IV. Разни

11. Защита на личните данни:

Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, освен с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на “Юниливър България” EOOД .

(4) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

ИЛИ В случай че лицето участник не желае да бъде информиран за предстоящи промоции на кoмпанията, то той може да изрази своето несъгласие съгласно Закона за електронните съобщения, като прекрати своята регистрация на e-mail info@cifcleans.bg.

(6) Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

С регистрацията си за участие за наградите, участникът дава съгласието си Организаторите да има достъп до неговата/нейната информация, поместена в неговия/нейния Фейсбук профил. Тази информация ще бъде използвана от Организаторите само за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.

12. Отговорност:

Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде присъдена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.

Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или олеснили спечелването на наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба.

Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.

Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на e-mail info@cifcleans.bg. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

13. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

14. Прекратяване преди срока на кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на сайта www.cifcleans.bg или на Facebook/Cif&DomestosBulgaria

Включването на участниците в кампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на кампанията и се считат обвързани с тях.

Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.


Портфолио

Cif Cream 500 ml / 700 ml

Cif Cream 250 ml / 500 ml

Cif Cream 750 ml

Cif Triggers Essential range 500 ml

Cif Triggers Power & Shine 750 ml

Cif Triggers Windows & Glass 750 ml